,.

            Dintre cele 9 unităţi administrativ teritoriale, incluzând din punct de vedere al organizării administrative 7 comune fac parte din judeţul Olt: Brastavăţu, Cilieni, Gârcov, Giuvărăşti, Izbiceni, Tia Mare, Vişina şi două situate în judeţul Teleorman: Islaz şi Segarcea Vale.  Ca si suprafaţă, localităţile din judeţul Olt acoperă 87,30 % din suprafata totala a GAL-ului, în timp ce localitatea din judetul Dolj reprezintă 12,70 % din suprafaţa totală a GAL-ului.

           Numarul total al locuitorilor care fac parte din aria teritoriala a GAL ECOLEG OLT INFERIOR înregistrează 34.995  locuitori dispuşi pe o suprafaţă totală de 506,62 km2.

           Situatia privind ruralitatea teritoriului este următoarea:

Ponderea populatiei rurale = 100 %

Ponderea populatiei urbane= 0 %

Gradul de ruralitate = (Populatia in localitati cu densitate 2)*100/(Populatie totală)

Gradul de ruralitate = 33.817 / 33.817 = 100 %

 

Clasificarea localităţilor din componenţa teritoriului ocupat de GAL, funcţie de densitate, este următoarea:

 

Densitate

Grupa

Comuna

Densitatea la nivel de comună

Între 39,5 şi 79 loc/km2

Zonă rurală cu densitate în scădere

BRASTAVATU

67,40

CILIENI

57,03

ISLAZ

58,58

SEGARCEA-VALE

45,38

Între 79 şi 120 loc/km2

Zonă în ascensiune

GARCOV

79,03

GIUVARASTI

79,07

TIA MARE

81,35

VISINA

93,60

IZBICENI

94,65

 

Sursa: Elard şi INS-Direcţia  de Statistică Olt-Anul 2010 – Adresa nr.606/15.03.2012

Densitate: elaborare proprie in baza datelor oficiale prin formula: populatie / suprafata

 

Din punct de vedere al ratei sărăciei, teritoriul  GAL prezintă o rată a sărăciei îngrijorător de mare.  

 

 

Comuna

Rata sărăciei

Profunzimea sărăciei

Severitatea sărăciei

BRASTAVATU

38,50%

10,90%

4,50%

CILIENI

51,50%

15,80%

6,70%

GARCOV

37,70%

10,50%

4,20%

GIUVARASTI

51,60%

16,00%

6,90%

IZBICENI

37,40%

10,20%

4,00%

TIA MARE

40,20%

11,30%

4,60%

VISINA

37,10%

10,10%

4,00%

ISLAZ

50,70%

15,70%

7,10%

SEGARCEA-VALE

46,50%

14,30%

6,40%